Wij vernieuwen verouderde en vervuilde sites tot circulaire ruimte voor bedrijven en gezinnen

Wij vernieuwen verouderde en vervuilde sites tot circulaire ruimte voor bedrijven en gezinnen

DASMUS Development heeft een drieledige focus. Gericht op de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen of KMO-parken, de renovatie van meergezinswoningen en aanvullend het realiseren van verkavelingen. Hiervoor wordt hoofdzakelijk gekeken naar opportuniteiten in het Vlaamse Gewest.

DASMUS Development heeft een drieledige focus. Gericht op de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen of KMO-parken, de renovatie van meergezinswoningen en aanvullend het realiseren van verkavelingen. Hiervoor wordt hoofdzakelijk gekeken naar opportuniteiten in het Vlaamse Gewest.

KMO-parken

DASMUS Development herontwikkelt onbenutte, verwaarloosde en verontreinigde bedrijfsterreinen naar groene en circulaire KMO-zones voor lokale ondernemers. Ook voor onderbenutte terreinen wordt gemikt op het in lijn brengen met de huidige stedenbouwkundige visie van de overheid, om nieuw openruimtebeslag maximaal te vermijden. Extra groen- en waterbuffering waar nodig, een harmonieuze inpassing in dialoog met de omgeving en een maximale zelfvoorzienendheid via hernieuwbare energie horen bij onze visie. 

De wereld van morgen zal groen zijn of ze zal niet zijn. Daarom zijn onze DASMUS Business Parks bij voorkeur gericht op bedrijven uit de nieuwe economie of dragen ze minstens ESG-principes hoog in het vaandel.

Renovatie/reconversie

90% van ons huidige woningbestand voldoet niet aan de hedendaagse energienormen.

DASMUS Development engageert zich daarom om al haar verworven woonentiteiten, in functie van de economische haalbaarheid, maximaal te verduurzamen. Zo dragen we niet alleen bij tot een gezonder klimaat, maar maken we straks ook extra budget vrij voor de bewoners van deze woningen. En dat elke maand opnieuw.

Daarnaast hoort in onze projecten ook het verhogen van woonkwaliteit en -beleving tot de ambitie. Op deze manier creëren we niet alleen functioneel maar ook esthetisch een maximale meerwaarde.

We richten ons op het verwerven van volledige gebouwen. Zo wordt een integrale aanpak mogelijk en vermijden we eventuele onverwachte renovatiekosten in de nabije toekomst. Een goede zaak zowel voor bewoner als investeerder.

Verkavelingen

Nieuwe open ruimte innemen wordt hoe langer hoe meer taboe. Met als finaal eindpunt de bouwshift in 2040. De toekomst is aan de verdichtings-, reconversie- en inbreidingsprojecten. Hierbij wordt wat al bebouwd is omgevormd tot kwalitatiever vastgoed met een hoger ruimtelijk rendement en een kwalitatievere invulling voor de bewoner. 

Bij zulke verkavelingprojecten wordt een omgeving de facto her-verkaveld, waarbij de groene open ruimte maximaal en overal waar mogelijk wordt gevrijwaard. 

DASMUS Development gaat voor een Én-Én-verhaal; Én op een economisch haalbare manier kwalitatieve woonomgevingen ontwikkelen. Én maximaal een groene omgeving behouden of zelfs bijkomend toevoegen voor toekomstige gezinnen en bewoners.

We mikken op aangename buurten waar we zelf zouden willen wonen, met ruimte voor spelende kinderen, autoluw verkeer en plekjes voor gezellige buurtontmoetingen. Buurten waar je elke dag weer thuiskomt en waar een gezonde mix van generaties voor een boeiende kruisbestuiving zorgt. Evenwichtig, veilig, groen, sociaal en betaalbaar, daar gaat DASMUS Development voor vanaf de eerste stap in het ontwikkelingsproces. 

Gerealiseerd via een intensief ontwikkelings- en participatietraject dat het resultaat is van co-creatie tussen de risicodragende ontwikkelaar-investeerder, de regelgevende lokale overheid en faciliterende grondeigenaar of koper-investeerder.

Onze aanpak

In kaart

Probleemsites of -panden worden in kaart gebracht, geanalyseerd op basis van haalbaarheid, en verworven na doorlopen selectieprocedure.

Herontwikkelingsconcept

Na evaluatie van diverse scenario’s wordt binnen de finale projectscope een winnend concept opgebouwd dat het potentieel van het goed maximaal naar de oppervlakte brengt.

Uitvoering

Samen met haar bouwteam start DASMUS het traject om het conceptuele idee om te zetten in een duurzaam praktijkmodel. Van het creëren van draagvlak tot de praktische implementatie.

Vermarkten

Na of voor oplevering wordt het pand aangeboden aan een partner met het juiste profiel en investeringsperspectief, voor exploitatie op lange termijn.

Gronden en panden gezocht

Als investeerder is DASMUS Development voortdurend op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
Hebt u een projectgrond of te renoveren opbrengsteigendommen te koop, of weet u deze ergens liggen?
Laat het ons weten en ontvang een premie.

Gronden en panden gezocht

Als investeerder is DASMUS Development voortdurend op zoek naar nieuwe opportuniteiten.
Hebt u een projectgrond of te renoveren opbrengsteigendommen te koop, of weet u deze ergens liggen? Laat het ons weten en ontvang een premie.

Contacteer ons
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google